• Dbamy o zdrowie i dobry wygląd

    Dbamy

    o zdrowie i dobry wygląd

Radiologia

W diagnostyce stomatologicznej szczególną rolę odgrywają badania radiologiczne . Pozwalają one dostarczyć informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi. Stanowią uzupełnienie wywiadu i badania pacjenta. Informacje uzyskane ze wszystkich źródeł pozwalają postawić trafną diagnozę i przeprowadzić prawidłowe leczenie.
W naszym gabinecie wykonujemy zdjęcia zębów wykorzystując wysokiej jakości:

  • RTG PANTOMOGRAFICZNE KODAK ( przeglądowe całego uzębienia ). Dziś stosowane jako standardowe badanie przy przyjęciu nowego pacjenta w Unii Europejskiej
  • RTG ZĘBOWE (punktowe lub przylegające) wraz z tzw. RTG ZGRYZOWYM

Badania Rtg są wykonywane w naszej Przychodni techniką z minimalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące pacjenta i personelu ( ekspozycje do obrazowania cyfrowego) z efektem natychmiastowym. Obraz zostaje zapisany na nośniku cyfrowym (DVD lub Pendrive)